Persoonsgebonden.

De toetsen zijn persoonsgebonden en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de degene op wiens naam de inlogcode staat. De software mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De vragen en antwoorden op "onze websites" zijn het intellectuele eigendom van "Elearn-academy" of indien anders vermeld.

 

Examengarantie. 

De toetsen wordt geleverd met examen-garantie, dat wil zeggen dat mocht u niet slagen voor uw examen u binnen 14 dagen na afloop van uw examen het aankoop bedrag van de toetsen retour ontvangt. U dient dan wel alle toetsen /oefeningen met een goed resultaat te hebben afgesloten. Alleen de aanvragen die binnen 14 dagen na het examen met de examenuitslag bij ons zijn binnen gekomen worden in behandeling genomen. Indien u dit niet binnen de gestelde termijn opstuurt vervalt u recht op aanspraak op examengarantie.

 

Geldigheidsduurwerking. 

De geldigheid en werking van de toetsen loopt af op de dag van het examen of maximaal 2 maanden wat het eerst komt. Of tot de door ons overeengekomen termijn. Na deze periode werkt de inlogcode niet meer.

 

Delen van gegevens.

Elearn-academy hecht veel waarde aan de relatie met de gebruiker en we zullen deze relatie niet schenden door de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als gebruikersgegevens worden gedeeld met derden, dan wordt dit alleen toegestaan in een geanonimiseerd formaat. In dit formaat is het niet mogelijk om vanuit de data gebruikers van Elearn-academy te identificeren.

  

Instanties, scholen, bedrijven of verenigingen.

Voor bedrijven, scholen, verenigingen, personen of als groep aangemelde personen, hanteren wij de regels zoals die door de school of instantie zijn voorgeschreven. Informeer bij uw school, bedrijf of stuur ons een bericht via ons contactformulier.

 

Privacy, cookiebeleid.

Alleen de: naam, wachtwoord en emailadres worden tijdelijk op de oefensite opgeslagen, deze worden maximaal 30 dagen na afloop geldigheidsduur verwijderd. Resultaten worden maximaal 3 maanden bewaard. Het is niet toegestaan om gegevens of uw inlogcode te delen. 

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn, over de manier waarop wij om gaan met uw persoonsgegevens. Met een privacy en cookiebeleid proberen wij u duidelijkheid te geven. Heeft u nog vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, dan kunt u een verzoek sturen via het contactformulier op deze website.

Indien misbruik wordt geconstateerd, volgt direct uitsluiting van de toetsen.

Dit is een uittreksel van onze voorwaarden-, privacy en cookiebeleid. Wilt u de voor u van toepassing zijnde versie ontvangen, stuur een verzoek via het contactformulier op deze website. (versie:01 d.d. 2022) 

 

Contact.

Zijn ingeschreven bij Kamer van Koophandel Leeuwarden.

Prijzen zijn incl.BTW.

Voor meer informatie, contactgegevens, stuur een email via het contactformulier.