Evtoets. Deze training behandeld het veilig werken aan de e-Voertuigen. De risico's kunnen bij ondeskundig handelen/werken leiden tot ernstige schades en letsels. Daarvoor is er met de ontwikkeling van e-Voertuigen de norm NEN 9140 uitgebracht waarin wordt geregeld het werken aan deze voertuigen. In de e-Voertuigen kunnen gevaarlijke oplopende elektrische spanningen aanwezig zijn.

De bedrijven / personen die werken aan/met e-Voertuigen moeten aantoonbaar bevoegd zijn om te mogen werken aan e-Voertuigen. Om te mogen werken is het belangrijk dat men zich houdt aan de richtlijnen, zoals voorgeschreven in de norm NEN 9140. De norm NEN 9140 geeft invulling aan de Arbowet, de Abowet is leidend.

Voor u als autotechnicus of 1e autotechnicus is er een training met een certificaat na afloop van de cursus. Meer informatie op de pagina: "Prijzen Evtoets".

Voor bedrijven is er een trainingspakket, zodat u als bedrijf kunt voldoen aan de gestelde eisen. Het pakket bestaat uit een online training voor 2 of meerdere personen met een werkmap met daarin de norm 9140. De online trainingen zijn inclusief certificaten. Meer informatie op de pagina: "Prijzen Evtoets".

Behandeld wordt:

  • Theorie: Invloeden van elektriciteit op het menselijk lichaam.
  • Welke personen mogen werken aan e-Voertuigen.
  • Waar liggen de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van deze personen.
  • Hoe te handelen bij spanningsvrij maken van het voertuig.
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM)
  • Gereedschappen.

Bedrijven, scholen, importeurs.

Voor meer informatie over de mogelijkheden of een training op maat, mail of bel: 06-10359464 ons.