IBKI is door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen om examens af te nemen bij personen die terugwinwerkzaamheden verrichten aan klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen, inclusief mobiele apparatuur. Bron: IBKI.

Het examen dat wettelijk is vastgesteld, bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk.

Het examen duurt ongeveer een halve dag waarbij je word uitgenodigd in de ochtend of in de middag.

De ruimtes,  die speciaal voor de examens zijn ingericht, geeft je voldoende bewegingsruimte om je

opdrachten te kunnen uitvoeren. De examenplaats en andere aanvullende informatie tref je

op je uitnodiging van het examen.

 

Theorie examen.

Het theorie-examen wordt schriftelijk, in de vorm van meerkeuzevragen, afgenomen. 

Dit deel van je examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen waarvan telkens 1 van de antwoorden goed is.

Totaal krijg je 40 minuten de tijd om de 20 vragen te beantwoorden. 

Door een examinator van het IBKI wordt het examen afgenomen. 

De volgende onderwerpen worden tijdens het theorie-examen afgenomen: 

- Werking van mobiele airco’s

- Gebruik van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen als koelmiddel in mobiele airco’s.  

- Effecten van de emissies van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen op het milieu.

- Richtlijn van het Europees Parlement betreffende emissies van klimaat

- Regelingsapparatuur in motorvoertuigen.

- Relevante bepalingen in de Wegenverkeerswet en het Voertuigreglement.

- Ozonverordening. - Besluit Ozonafbrekende stoffen milieu-beheer.

- Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase milieubeheer.

- Procedures voor de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen.

 

Praktijkexamen.

Het praktijkexamen wordt afgenomen middels het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Tijdens het examen wordt er verwacht dat je alle handelingen, die nodig zijn voor het terugwinnen

(legen) van het koudemiddel beheerst.  Totaal krijg je voor dit deel van het examen 45 minuten

de tijd.  Ook tijdens het praktijkexamen word je door een examinator van het IBKI geëxamineerd. 

 

De volgende onderwerpen worden tijdens het praktijkexamen afgenomen:

- Omgaan met een koudemiddelcilinder.

- Aansluiten en afkoppelen van een terugwinningapparaat aan de servicekoppelingen van

de airco van een voertuig die gefluoreerde

 - Broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevat.

- Bedienen van het terugwinapparaat.