Training: Veilig werken aan Hybride - e-Voertuigen.
Hybride en e-Voertuigen gaan een aanzienlijke plaats innemen in de werkplaatsen en om aan de wettelijke eisen te voldoen. Voor de garage bedrijven betekent dit een wijziging van de werkplaatsen en werkmethodes. Door op tijd mee te gaan met deze verandering kunt u uw klanten laten zien dat u voorbereid bent om veilig te kunnen werken aan Hybride en e-Voertuigen.

 

Training: Veilig werken aan Hybride, e-Voertuigen. 

Deze training behandeld het veilig werken aan Hybride - e-Voertuigen. De risico’s kunnen bij ondeskundig handelen / werken leiden tot ernstige schades en letsels. Daarvoor is er met de ontwikkeling van e-Voertuigen  een nieuwe norm NEN 9140-2019 uitgebracht waarin wordt geregeld het werken aan deze voertuigen. In Hybride - e-Voertuigen kunnen namelijk gevaarlijke oplopende elektrische spanningen aanwezig zijn.

Behandeld wordt:

Welke personen mogen werken aan Hybride- e-Voertuigen.

Waar liggen de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van deze personen.

Hoe te handelen bij spanningsvrij maken van het voertuig.

De persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM)

Gereedschappen.

Theorie: Invloeden van elektriciteit op het menselijk lichaam.

Na afloop en voltooiing van de cursus ontvangt u een "certificaat".